Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2013

ksx4system
03:56
Twoją karą jest bycie Tobą.
Musisz ze sobą żyć.
— Holy Motors
Reposted fromLittleJack LittleJack viaincomperta incomperta
ksx4system
03:56
9995 680a 390
jedno podstawowe
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaincomperta incomperta
03:56
8630 64e6 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaincomperta incomperta
ksx4system
03:07
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
ksx4system
02:59
do kogo pobiegniesz, kiedy będzie źle?
Reposted fromlabellavita labellavita viaincomperta incomperta
ksx4system
02:59
1537 6dbd 390
Reposted frommessclew messclew viaincomperta incomperta
ksx4system
02:58
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaincomperta incomperta
ksx4system
02:58
3610 4426 390
Reposted fromfuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu viaincomperta incomperta
ksx4system
02:58
Śmierć nadejdzie i okaże się, że będzie miała twoje oczy.
— Cesare Pavese
Reposted fromresort resort viaincomperta incomperta
ksx4system
02:58
W życiu albo ma się wyjebane, albo ma się depresję.
Reposted fromlubieto lubieto viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa

May 19 2013

ksx4system
02:01
Była zachwycona. Miała władzę nad jego duszą i ciałem, całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było powiedzieć, że spędzili ją razem.
— Erick-Emmanuel Schmitt, 'Trucicielka'
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa

May 13 2013

ksx4system
01:07
ksx4system
01:05
2067 fe70 390
Reposted fromscorpix scorpix viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa

May 04 2013

ksx4system
14:24
respawn.
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
ksx4system
14:23
does not exist anymore.
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
ksx4system
14:20
Obudziłem się koło czwartej
i doszedłem do wniosku,
że życie jest diabła warte,
a trzeba żyć, po prostu.

Dla świętego spokoju wszelako
że - niby - "w sercu rana",
wypiłem szklaneczkę koniaku
i chodzę zalany od rana.
— Broniewski
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaseksgrupowy seksgrupowy
ksx4system
14:19
ksx4system
14:17
5188 a202 390
Reposted fromlunainforest lunainforest viaseksgrupowy seksgrupowy
ksx4system
14:16
0879 cb17 390
Marcin Świetlicki.
Reposted frommaliwa maliwa viaseksgrupowy seksgrupowy
ksx4system
14:09
1530 166c 390
Reposted fromlobotomy lobotomy vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl